Celková dĺžka jaskyne je 400m, z čoho je sprístupnených 230m pohodlnou prehliadkovou trasou.Važecká jaskyňa je vytvorená v zaujímavom type kotlinového krasu v šedomodrých vápencoch stredného triasu, ktoré sa striedajú so svetlými dolomitmi.
Zatriedenie
Važecká jaskyňa
Čas k atrakcii
35