Vy aj vaše detičky môžu lietať a vznášať sa v bezpečnej výške pod neustálym dohľadom skúseného inštruktora: Hurricane factory
Zatriedenie
Hurricane factory
Čas k atrakcii
5