Vítané sú aj detičky, pre ktoré sú pripravené detské motokáry.
www.monacograndprix.sk
Zatriedenie
Motokárová hala
Čas k atrakcii
21