Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - najmodernejšie a jedinečné múzeum Slovenska,jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstva.
http://www.smopaj.sk/

Zatriedenie
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Čas k atrakcii
12